Căn hộ cao cấp Park View

Dự án: Căn hộ cao cấp Park View
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: 1 tầng hầm, 18 tầng, 21.417 m2
Ngày khởi công: 06/2004