Bệnh Viện Đa Khoa Long An

Dự án: Bệnh Viện Đa Khoa Long An
Địa điểm: Tỉnh Long An
Quy mô: 6 tầng, 8.800 m2
Ngày khởi công: 12/1999

  • benh_vien_LongAn2

  • benh_vien_LongAn