Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015

Ngày 16/06/2016, tại khách sạn Duxton, Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (Cofico) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên để báo cáo về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh của năm 2015, kế hoạch phát triển năm 2016, bầu Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2016 -2021 của Công ty. 001 Thành phần tham gia Đại hội gồm có Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Gíam Đốc, các cán bộ quản lý của COFICO cùng ban lãnh đạo các công ty liên kết và toàn thể các cổ đông đã đến tham dự. Đại hội đã tiến hành bầu cử và nhất trí thông qua thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) cho nhiệm kỳ mới 2016 -2021 bao gồm:
  • Ông Lê Đăng Xu – Chủ tịch HĐQT
  • Ông Thomas On Sing Ho – đại diện tập đoàn Gammon – Thành viên HĐQT
  • Ông Hee Wee Tan – đại diện tập đoàn Gammon – Thành viên HĐQT
  • Ông Makoto Nagao – đại diện tập đoàn Maeda – Thành viên HĐQT
  • Ông Vũ Tiến Quốc Bình – đại diện vốn nhà nước – Thành viên HĐQT
  • Bà Nguyễn Thị Bích Kiều – đại diện vốn nhà nước – Thành viên HĐQT
  • Ông Trần Lệ Nguyên – đại diện công ty Kinh Đô – Thành viên HĐQT
32 Ông Lê Đăng Vinh – Giám đốc điều hành Cofico đã trình bày báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016. Theo đó, các chỉ số tài chính của công ty tốt so với năm trước và cao hơn so với trung bình ngành. Thu nhập trên mỗi cổ phần trong năm 2015 là 1,731 VNĐ cao nhất trong 5 năm qua.   Tiếp theo đó, ông Lê Đăng Xu – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cofico đã có lời chia sẻ. Trong đó, ông nhấn mạnh sự kiên tâm bền chí là đức tính cần có của những người kỹ sư làm việc trong ngành xây dựng. Về chiến lược phát triển lâu dài của Cofico, ông cũng định hướng sử dụng đòn bẩy về nguồn lực, tận dụng tối đa và hiệu quả các yếu tố sẵn có và áp dụng các công nghệ mới nhằm tạo ra sự đột phá cho công ty.   Ông Makoto Nagao – đại diện tập đoàn Maeda – thành viên mới của Hội đồng Quản trị và Ông Thomas On Sing Ho – đại diện phía Gammon Construction cũng đã có bài phát biểu trong đại hội. Trong đó, cả hai lãnh đạo đều khẳng định sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ Cofico trong quá trình phát triển nguồn nhân lực, công nghệ đặc biệt là vấn đề An toàn trên công trường. Và nhấn mạnh, sự song hành cùng Cofico là lâu dài, cùng nhau phát triển. 012 Đại hội được khép lại thành công với việc ủng hộ và nhất trí thông qua kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cho nhiệm kỳ mới và các kế hoạch và chỉ tiêu cho năm mới của tất cả các cổ đông. 77

Tin mới hơn

Tin trước đây

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA COFICO
UY TÍN VỀ AN TOÀN, SỨC KHOẺ & MÔI TRƯỜNG
CORE-VALUES_FINISHED1
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
CORE-VALUES_FINISHED1