Đại hội đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2009-2012

Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2007 – 2009; bàn phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn nhiệm kỳ 2009 – 2012 nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn công ty CP Xây dựng số 1 ngày một phát triển. Thay mặt BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2007 – 2009, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Vũ Tiến Quốc Bình đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2007 – 2009 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2009 – 2012. Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc, Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, 15 đồng chí đã trúng cử vào BCH Công đoàn công ty CP Xây dựng số 1 nhiệm kỳ 2009 – 2012 trong đó 5 đồng chí trong Ban thường vụ Công đoàn: đồng chí Lê Kim Đĩnh – Chủ tịch; đồng chí Vũ Viết Mùi – Phó Chủ tịch; đồng chí Lê Thanh Tân – Phó Chủ tịch; đồng chí Trần Anh Tuấn – Uỷ viên thường vụ; đồng chí Lê Thị Thùy Dung – Ủy viên thường vụ. Đại hội Đại biểu Công đoàn công ty CP Xây dựng số 1 đã kết thúc thành công tốt đẹp trong không khí dân chủ, vui tươi và trân trọng, thể hiện trách nhiệm của mỗi đại biểu về tham dự. Cong doan 1 Cong doan 2 Cong doan 3 Cong doan 4 Cong doan 5  

Tin mới hơn

Tin trước đây

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA COFICO
UY TÍN VỀ AN TOÀN, SỨC KHOẺ & MÔI TRƯỜNG
CORE-VALUES_FINISHED1
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
CORE-VALUES_FINISHED1