Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 16/06/2017, tại khách sạn Saigon Prince, Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (Cofico) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên để báo cáo về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh của năm 2016, kế hoạch phát triển năm 2017 của Công ty.

DHCD2017_43

Thành phần tham gia Đại hội gồm có Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Gíam Đốc, các cán bộ quản lý của COFICO cùng ban lãnh đạo các công ty liên kết và các cổ đông đã đến tham dự.

DHCD2017_65

Đại hội được khép lại thành công với việc ủng hộ và nhất trí thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, các kế hoạch và chỉ tiêu cho năm mới của tất cả các cổ đông.

DHCD2017_62

Tin mới hơn

Tin trước đây

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA COFICO
UY TÍN VỀ AN TOÀN, SỨC KHOẺ & MÔI TRƯỜNG
CORE-VALUES_FINISHED1
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
CORE-VALUES_FINISHED1