COFICO HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỚI TRƯỜNG CĐ KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG TP. HCM

Sáng ngày 19/10/2022, nhân dịp Lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023 của trường Cao đẳng Kiến trúc – Xây dựng TP. HCM, COFICO và Ban giám hiệu trường đã đồng thuận ký kết Thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa 2 bên.Thỏa thuận hợp tác giữa COFICO và trường Cao đẳng Kiến trúc – Xây dựng TP. HCM nhằm hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động giáo dục,góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng ngành xây dựng, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và xã hội. Theo đó, nội dung được nhấn mạnh là COFICO sẽ đồng hành với trường Cao đẳng Kiến trúc – Xây dựng TP. HCM và sinh viên trong tất cả các hoạt động hợp tác như là trao đổi đào tạo, tạo điều kiện tham quan kiến tập, thực tập tại COFICO, chia sẻ nghề nghiệp, chương trình học bổng của COFICO,…Lễ ký kết đánh dấu bước tiến hết sức quan trọng trong quá trình hợp tác tốt đẹp giữa COFICO và trường Cao đẳng Kiến trúc – Xây dựng TP. HCM. Đồng thời, thỏa thuận hợp tác còn tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp cận, đào tạo thực tế ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường và có nhiều cơ hội sau khi tốt nghiệp.

Tin trước đây

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA COFICO
UY TÍN VỀ AN TOÀN, SỨC KHOẺ & MÔI TRƯỜNG
CORE-VALUES_FINISHED1
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
CORE-VALUES_FINISHED1