COFICO đạt chứng nhận ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 và ISO 14000: 2004

Trong xu hướng phát triển chung của các doanh nghiệp, yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt, khó khăn hơn của khách hàng, việc vận hành và duy trì hệ thống quản lý các hoạt động kinh doanh một cách thống nhất là điều tất yếu. Nhận thức được điều này, tập thể COFICO đã cùng nhau nỗ lực xây dựng hệ thống ngày càng tinh gọn và hiệu quả. Trong những ngày cuối năm 2019, COFICO tiếp tục vượt qua đợt đánh giá định kỳ hàng năm do Bureau Veritas Việt Nam tổ chức, được đánh giá là một trong những tổng thầu thuộc lĩnh vực thiết kế và xây dựng các dự án dân dụng, thương mại và công nghiệp đạt tiêu chuẩn toàn cầu về chất lượng.

Giấy chứng nhận Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

Đồng thời, bằng những nỗ lực và đóng góp không ngừng của tập thể COFICO trong việc duy trì hệ thống quản lý an toàn đạt chuẩn OHSAS 18001:2007 (tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp) và chuẩn ISO 14000:2004 (tiêu chuẩn liên quan đến Quản lý môi trường), COFICO tiếp tục vượt qua đợt đánh giá định kỳ hàng năm do Bureau Veritas Việt Nam tổ chức.

Giấy chứng nhận Hệ thống tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007

Giấy chứng nhận Hệ thống tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Đạt được chứng nhận ISO 9001:2015, chứng nhận OHSAS 18001:2007 và chứng nhận ISO 14001:2015 chính là bằng chứng quan trọng cho sự cam kết cao nhất về trách nhiệm của COFICO đối với xã hội thông qua việc quản lý, kiểm soát tất cả các hoạt động nội bộ, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cao nhất có thể.

Tin mới hơn

Tin trước đây

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA COFICO
UY TÍN VỀ AN TOÀN, SỨC KHOẺ & MÔI TRƯỜNG
CORE-VALUES_FINISHED1
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
CORE-VALUES_FINISHED1