Chiến dịch 100 ngày không tai nạn

Ngày 14/05/2010, COFICO đã phát động chiến dịch “100 ngày không tai nạn – 100 days without lost time injury” trên tất cả các công trường với mục đích nâng cao nhận thức an toàn lao động, vệ sinh lao động để phòng ngừa tai nạn cho nhân viên công ty. Chương trình bắt đầu từ ngày 15/05/2010 và kết thúc vào ngày 25/08/2010.

Cùng với các nội dung và tiêu chí đánh giá cụ thể các họat động đáp ứng các yêu cầu cao trong chương trình, Ban Tổng Giám Đốc Công ty cũng đề ra các mức khen thưởng tương ứng đối với các cá nhân và tập thể.

Đây là tiền đề nhằm đưa công tác an toàn lên một tầm cao mới, hướng đến mục tiêu “AN TOÀN LÀ MỘT PHẦN VĂN HÓA CỦA COFICO”.   ATLD

Tin mới hơn

Tin trước đây

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA COFICO
UY TÍN VỀ AN TOÀN, SỨC KHOẺ & MÔI TRƯỜNG
CORE-VALUES_FINISHED1
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
CORE-VALUES_FINISHED1