Các công ty liên kết tham gia khóa học nhận thức OHSAS

Để hướng đến mục tiêu “Zero Harm” trong an toàn lao động tại công trường, ngày 22/08/2012, Phòng An Toàn của COFICO đã phối hợp với các công ty liên kết như Việt Đăng, Vinamac, Travico tiếp tục chương trình huấn luyện cho các đối tượng là kỹ sư, nhân viên quản lý điều hành về Nhận thức OHSAS 18001-2007.

huanluyen1

Huấn luyện lý thuyết

Tham gia các chương trình huấn luyện này là một yêu cầu bắt buộc đối với các công ty liên kết trước khi tham gia dự án do COFICO làm thầu chính nhằm nâng cao nhận thức và đảm bảo các yêu cầu về an tòan lao động và vệ sinh môi trường một cách tuyệt đối.

huanluyen5

Huấn luyện thực tập trên mô hình

Tin mới hơn

Tin trước đây

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA COFICO
UY TÍN VỀ AN TOÀN, SỨC KHOẺ & MÔI TRƯỜNG
CORE-VALUES_FINISHED1
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
CORE-VALUES_FINISHED1