Trường Quốc Tế Mỹ

Dự án: Trường Quốc Tế Mỹ
Địa điểm: Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: Dự án trường học với 1 tầng hầm (3024 m2) và 5 tầng lầu (1100 m2/sàn)
Ngày khởi công: 10/2009