Nhà Máy Thép Vina Kyoei

Dự án: Nhà Máy Thép Vina Kyoei
Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam
Quy mô: 47.460 m2
Ngày khởi công: 04/2013