Nhà máy Suzuki Việt Nam

Dự án: Nhà máy Suzuki Việt Nam
Địa điểm: Đường số 2, Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Quy mô: 29.675 m2
Ngày khởi công: 04/2012

  • suzuki1

  • suzuki2