Nhà máy PilKington – VGI3

Dự án: Nhà máy sản xuất kính nổi PilKington – VGI3
Địa điểm: Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thanh, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Quy mô: 46.832 m2
Ngày khởi công: 11/2012