Nhà máy Nippon Paint

Dự án: Nhà máy Nippon Paint
Địa điểm: Khu Công Nghiệp Bá Thiện 2, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Quy mô: 15.787 m2
Ngày khởi công: 07/2013