Khách sạn Ramana

Dự án: Khách sạn Ramana (Giai đoạn 2)
Địa điểm: Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: 21 tầng 27.700 m2
Ngày khởi công: 12/1994