Họp Hội đồng Quản trị Cofico lần 2 – 2017

Ngày 03 tháng 11 năm 2017, Công Ty CP Xây Dựng Số 1 (COFICO) tổ chức cuộc họp HĐQT lần 2/2017 với các nội dung chính như sau:

  1. Cập nhật báo cáo về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017.
  2. Thảo luận về chiến lược công ty năm 2018.

Các thành viên HĐQT đã thảo luận, đề xuất và nhận được sự tán thành của các thành viên HĐQT một số điểm quan trọng nhằm phát triển công ty trong thời kỳ mới bao gồm:

Tiếp tục thúc đẩy ứng dụng BIM trong việc thi công và quản lý dự án với ứng dụng BIM 360 Field tại các dự án của Cofico.

Tăng cường việc đào tạo về công tác An toàn tại công trường thông qua sự hỗ trợ của các cổ đông Gammon Construction và Maeda Corporation.

Tái cơ cấu sơ đồ tổ chức và thăng cấp cho một số nhân sự chủ chốt trẻ lên nắm các vị trí quan trọng hơn tại Cofico.

DSC_0083

Tin mới hơn

Tin trước đây

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA COFICO
UY TÍN VỀ AN TOÀN, SỨC KHOẺ & MÔI TRƯỜNG
CORE-VALUES_FINISHED1
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
CORE-VALUES_FINISHED1