HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ COFICO – LẦN 1 NĂM 2023

Ngày 16/06/2020 vừa qua, Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 (COFICO) đã tổ chức buổi Họp Hội đồng Quản trị lần 1 của năm 2023 với sự tham gia của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát và đại diện Ban Tổng giám đốc COFICO.
Buổi họp được tổ chức nhằm báo cáo các thành quả cố gắng của COFICO trong năm 2022, những kết quả đạt được của giai đoạn hậu dịch COVID-19 và kế hoạch chuẩn bị cho những khủng hoảng kinh tế, những khó khăn của ngành xây dựng có khả năng ảnh hưởng đến sự phát triển của Công ty trong thời gian sắp tới.
Đồng thời, HĐQT và BTGĐ cũng đưa ra các giải pháp liên quan tới điều hành và nhân sự như tái cấu trúc nhân sự theo định hướng phát triển kinh doanh mới, xây dựng cơ chế lương – thưởng phù hợp tình hình hiện tại của thị trường nhưng vẫn đảm bảo đời sống cho nhân viên, phân tách Khối thi công theo dự án mục tiêu, tăng cường các khóa đào tạo để nâng cao tay nghề và kiến thức cho Khối thi công, Khối Dịch vụ Kỹ thuật,… nhằm kiện toàn hệ thống quản lý điều hành và thích ứng phù hợp với tình hình mới. Các định hướng phát triển trong năm 2022 cùng với sự hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ của các cổ đông lớn, đặc biệt là cổ đông chiến lược MAEDA Nhật Bản trong việc áp dụng công nghệ BIM, huấn luyện an toàn,… cũng được thảo luận.Ngoài ra, Hội đồng Quản trị cũng thảo luận về vấn đề ứng cử – bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2026 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên của năm tài chính 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 28/06/2023.

Tin mới hơn

Tin trước đây

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA COFICO
UY TÍN VỀ AN TOÀN, SỨC KHOẺ & MÔI TRƯỜNG
CORE-VALUES_FINISHED1
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
CORE-VALUES_FINISHED1