Hội đồng Quản trị của COFICO họp lần 1 Năm 2020

Ngày 28/2/2020 vừa qua, Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 (COFICO) đã long trọng tổ chức buổi Họp Hội đồng Quản trị lần 1 của năm 2020, trong chuỗi sự kiện đánh dấu sự khởi động mạnh mẽ cho một năm kinh doanh sắp tới.  

 

Buổi họp có sự tham gia của những thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát và đại diện Ban Tổng giám đốc COFICO.  

 

Những vấn đề liên quan tới sự thay đổi kinh tế, những khó khăn của ngành xây dựng cũng như thành quả cố gắng của COFICO trong suốt một năm 2019 đã được các thành viên phân tích và thảo luận một cách chi tiết, cụ thể.  

 

Đồng thời, từng thành viên cũng đưa ra ý kiến, nhận định riêng về hướng phát triển trong tương lai của COFICO, tạo tiền đề cho các chiến lược, kế hoạch kinh doanh trong năm 2020 và những năm sắp tới để hướng đến mục tiêu kỷ niệm 50 năm thành lập COFICO.  

 

 

 

Ngoài ra, cuộc Họp Hội đồng Quản trị lần 1 này cũng đánh dấu sự tham dự họp lần đầu của ông Lê Đăng Vinh, Tổng giám đốc, trên cương vị Thành viên Hội đồng quản trị (vừa được ĐHĐCĐ bầu bổ sung cuối năm 2019 vừa qua) .

Tin mới hơn

Tin trước đây

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA COFICO
UY TÍN VỀ AN TOÀN, SỨC KHOẺ & MÔI TRƯỜNG
CORE-VALUES_FINISHED1
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
CORE-VALUES_FINISHED1