Chương Trình Hợp Tác Chuyên Sâu Giữa MAEDA và COFICO

Ngày 11/07/2019 vừa qua, Giám Đốc phụ trách Hạ Tầng của Tập Đoàn MAEDA Nhật Bản đã đến làm việc với Ban Lãnh Đạo COFICO, về việc thiết lập chương trình hợp tác chuyên sâu giữa MAEDA và COFICO trong lĩnh vực Hạ tầng (như cầu, đường, đê đập v.v..) tại Việt Nam. Tiếp theo các chương trình quan trọng đã thực hiện giữa MAEDA và COFICO (như phát triển BIM, huấn luyện An Toàn HSE v.v..) chương trình đầy tham vọng về Hạ Tầng này sẽ mở ra những thay đổi đột phá cho COFICO và qua đó tiếp tục tang cường sự hợp tác chiến lược toàn diện giữa MAEDA và COFICO.

15072019_maedacofico

 

Tin mới hơn

    Tin trước đây